Blogia
Incoherències

Pegant-li voltes al canvi climàtic

Respecte a aquest comentari que va fer don "Anónimo":

Què els arbres -o algun llenyataire malababa amb aparença verdconspirativa- no ens tape el bosc...
El debat no va per si canvi si o nó, això ja ho té superat fins i tot Bush et al. Millor deixar a banda la literatura i anar cap a les fonts (http://www.ipcc.ch), tot i que treballen en dades de fa uns quants anys...
Ara hom intenta reconduir la cortina de fum cap a la diversitat de factors o els cicles... La qüestió real és que som l'única espècie que ha estat capaç de generar un canvi no a escala geològica sinó a ESCALA HUMANA, de la evolució industrial ençà.

PS què LA MITJANA de l'aigua de la mar puje 1 grau SI és un parametre a tenir en compte... recordem allò de l'elevada calor esprcífica?
PS II Lògicament, no estem parlant en cap moment de "The Day After Tomorrow", ni d'altra pornografia climàtica...
PS III Com està el tema per ací i que puc fer:
http://www.canviclimatic.com/
http://www.iecat.net/canviclimatic/
http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/C_climatic/

 

Tens raó en el factor de la calor específica de l'aigua, que és l'energia necessària per pujar un grau la temperatura d'un kg d'aigua. Podríem dir que l'augment de l'energia interna del mar en tot aquest temps (1860-2000) és, tenint en compte les dades:

· Quantitat d'aigua al mar

S'estima que hi ha en total 1.400.000.000 km3 d'aigua al món (font). Del qual el 97% és als oceans. Ho reduïm al 95% per l'aigua congelada als pols. I tenint en compte que la densitat és 1027 kg/m3 (font):

1027 kg/m3 = 1027 (kg/m3)x(1m3/(10-3km)3) = 1027000000 kg/km3 <-------- Densitat de l'aigua

1.400.000.000 km3x0.95 = 1.330.000.000 km3 <------------- Quantitat d'aigua als oceans

 

Així, la massa pròpiament dita d'aigua als oceans és:

1.330.000.000 km3 x 1027000000 kg/km3 = 1.365.910.000.000.000.000 kg d'aigua als oceans

 

· Augment de l'energia interna dels oceans

Per altra part, suposant que la calor específica és 4.180 J/kg·K (font). L'augment d'energia interna del mar en aquests anys (1860-2000, ha pujat 1ºC):

Q = m · cp· (Tf-Ti) = 1.365.910.000.000.000.000 kg · 4.180 J/kg·K · 1 K = 5.709.503.800.000.000.000.000 J = 5'7095 x 1021 J

 

És a dir, per diverses causes, l'energia interna del mar ha pujat en eixa quantitat. La qüestió és: ¿quines són les raons d'eixa pujada?. Llavors és quan plantegem les possibles causes:

- L'acció de l'home

- Escalfament "natural" del planeta

- Possibles éssers estranys que es dediquen a escalfar oceans

 

Tant una com l'altra alternativa inclouen l'efecte hivernacle que puja la temperatura del món (cosa que també alguns posen en dubte, jo he de buscar dades sobre les temperatures arreu del món i comprovar-ho). Al món, al 2002, l'energia que es consumia a l'any era de 13'5 TW·any:

13'5 TW·any = 13'5 · 1012 J/s · any = 13'5 · 1012 (J/s) · (any) ((365·24·60·60) s)/1 any) = 4'2573 · 1020 J consumits a l'any 2002 arreu del món

 

Segons aquesta pàgina:

SolarWeb

A 1890 l'energia consumida era d'1 TW·any i ha anat evolucionant fins la dada de 2002 de 13'5 TW·any. Conforme escric, me'n vaig adonant de la complicació del tema. En un any (2002) hem consumit a la terra una dècima part del total de l'energia que han adquirit els oceans al llarg de 140 anys. L'energia consumida en sí mateixa no escalfa el planeta, sinó que són els residus e ineficiències energètiques les que alliberen compostos que afavoreixen l'efecte hivernacle i calor pròpiament dit.

Tenint en compte que les eficiències dels procediments actuals no són molt bones, podem afirmar que sí que s'allibera molta calor (no sols de les centrals de producció d'energia, sinó les ciutats mateixes amb els cotxes, edificis i demés). Aquesta és l'explicació de per què les ciutats tenen una temperatura major que els seus voltants. Realment l'augment de la temperatura a les ciutats es deu precisament a la ineficiència dels processos energètics dels cotxes, aires acondicionats, aparells elèctrics...

On he arribat? Enlloc.

Esperava que l'energia consumida arreu del món fora 1000 vegades inferior que la que havia pujat els oceans, però no, només és 10 vegades inferior actualment i 100 vegades inferior respecte a finals del segle XIX. Realment, tot i que la afirmació no és bona perquè hi han mil paràmetres més, l'energia alliberada al medi ambient per part de l'home ha sigut molt gran i actualment s'apropa molt a l'energia que han adquirits els oceans al llarg de 100 anys. Afirmem que l'energia alliberada per l'home ha sigut absorbida pels oceans? No, evidentment, però és significativa respecte a l'escalfament global (també s'hauria d'estudiar la pujada de temperatures arreu del món i l'energia que ha absorbit l'aire). Però clar, la Terra té un nucli que també li dóna energia, també rep energia del sol i també reflecteix part de tota eixa energia. Per això comente que hi han molts factors a tindre en compte i, tot i que realment sembla que el factor "home" (que no dona, jeje) és important, s'han d'establir ratis per veure quina és la influència real de cada paràmetre. I és allà quan ens trobem amb la impossibilitat de trobar aquests ratis degut al infinit nombre de variables, que és el que comentava al darrer post sobre el canvi climàtic.

 

Més val previndre, però. I cal adonar-se que l'actual sistema energètic és insostenible per diverses raons:

- No garanteix la satisfacció de les necessitats de generacions futures

- Poden tindre repercussions importants sobre el medi ambient a escala local i global

- No garanteix l'accés universal

 

És a dir, ens estem centrant potser massa en les possibles conseqüències i no en solucionar el problema, que passa pel canvi radical en el sistema energètic mundial que és, precisament, el factor humà que estem discutint que contribueix a l'acceleració del canvi climàtic.

 

P.S. Estic provant el nou firefox que inclou un corrector ortogràfic amb les formes valencianes. Quin gust!!

P.S.II. Compreneu que poden haver-hi errors de càlcul. Vos agrairé les correccions.

0 comentarios